Kadir Has Üniversitesi’nin kıymetli akademisyenleri Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark’ı ziyaret etti

Kadir Has Üniversitesi’nin kıymetli akademisyenleri Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark’ı ziyaret etti. Genel Müdürümüz Latif ULU, Teknoparkımızın stratejilerini paylaştı. Faaliyete başlayan firmalarımız projelerini sundular, potansiyel üniversite-sektör işbirlikleri ele alındı.