Mİsyonumuz & Vİzyonumuz

Misyonumuz; gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları kaynaklara zarar vermeyen teknolojik ürün ve hizmet geliştirecek firmalar ve girişimcilerin yer aldığı bir teknoloji geliştirme bölgesi olmaktır.

Vizyonumuz; teknopark bünyesinde yürütülen projelerle Türkiye’nin sürdürülebilir teknoloji ve hizmet üretiminde etkin bir rol oynamaktır.